Metode
Terapeuter
Teamet
Grupper Nyt!
Blog
Book en tid

Gruppeforløb

Kærlighed  Begrænsede pladser 

Tirsdage 17 - 18:30

Det er med psykologiens blik, at vi i dette gruppeforløb undersøger et at livets helt store mysterier: kærligheden 💗 Over otte sessioner behandler vi forskellige emner relateret til kærlighed. Du vil fx blive klogere på, hvordan du meget mere effektivt kan kommunikere dine behov og få dem dækket. Vi vil belyse, hvordan man kan håndtere hjertesorger. Vi skal snakke om, hvordan den tidlige tilknytning i livet spiller ind i vores forhold som voksne og meget mere.

Gruppen vil også få mulighed for at præge forløbets temaer. Sammen med gruppelederne Ragnhild og Jonas vil du blive klogere på kærlighedens mytiske væsen.

Forløbets længde
8 uger

Ragnhild Mohn

Kærlighed Gruppeforløbet ledes af Ragnhild. Læs mere om Ragnhild her ↗

Præstationspres  Begrænsede pladser 

Onsdage 16 - 17:30

Oplever du, at det er svært at være tilfreds med din præstation i skolen, til sporten eller på arbejdet? Er din trivsel afhængig af, hvor godt du performer? Føler du, at du skal leve op til dine egne eller andres urimeligt høje krav for, hvad der tæller som succes? I dette gruppeforløb sætter vi fokus på disse problematikker. Vi kigger nærmere på det præstationspres, der er stigende blandt unge. Du vil få redskaber til at nyde de ting i livet som du elsker, uden at det afhænger af, hvor godt du klarer dig.

Gruppeforløbet ledes af Jonas, som i sin bachelor beskæftigede sig med fænomenet.

Forløbets længde
8 uger

Jonas Schøsler

Præstationspres Gruppeforløbet ledes af Jonas. Læs mere om Jonas her ↗

Kulturclash  Begrænsede pladser 

Mandage 18-20

At være ung med en multikulturel baggrund kan føles som at være i to lejre man konstant skal navigere imellem - det kan opleves som en 'dobbelt bevidsthed'. Metaforen 'kamelæon-barn' belyser, hvordan unge med flere kulturelle baggrunde kan føle sig splittet. Kamæleonen udtrykker evnen til at tilpasse sin 'farve' til konteksten, men på samme tid blive konfronteret med, hvad ens grundfarve egentligt er. Spørgsmål om etnicitet, kulturelle baggrunde og identitet er med til at skabe tvivl om ens tilhørsforhold. Det kan i sidste ende opleves som om, at man ikke rigtigt hører til noget sted.

Gruppeforløbet om kulturclash vil berøre og udforske oplevelser, spørgsmål, frustrationer, glæder og generelle tematikker vedrørende det at være ung med en multikulturel baggrund. Gruppens styrke vil her være at kunne spejle sig i hinanden, have et trygt rum, hvor man kan dele følelser og oplevelser, der ellers kan være svære at udtrykke i andre kontekster.

Forløbets længde
8 uger

Esther Safir

Kulturclash Gruppeforløbet ledes af Esther, der selv har meget erfaring med emnet. Læs mere om Esther her ↗


Vores gruppeforløb baserer sig på psykologisk litteratur, egne oplevelser og de gennemgående temaer, som vi ser i vores individuelle forløb med unge.

Vi tilbyder et evidensbaseret og fagligt indblik i forløbets tema med frihed og plads til at dele egne erfaringer med gruppens øvrige medlemmer. Avilius er et fortroligt rum med tavshedspligt, der betyder, at vi kan finde svar på nogle af de ting, som kan være svære at tage op med venner og familie.

En gruppe består af mellem fire og otte personer (eksklusive gruppelederen), der gennem forløbet opbygger en stærk tilknytning, tillid og nærvær til hinanden.

Gruppeforløb har masser fordele. Her er nogle af de vigtige:

  • Universalitet
    Mange af os lever med tanken om, at vi står alene med vores udfordringer, følelser og tanker. I en gruppe brydes isolationsfølelsen i mødet med andre med samme tanker.

  • Interpersonel læring
    En gruppe giver en unik mulighed for at undersøge sig selv og sine reaktioner – og hvordan de spejles i de andre deltagere. Gruppen bliver et mikrokosmos, hvor vi lærer af den feedback, vi får fra hinanden.

  • Udveksling af information
    I grupper udveksler vi information, råd og erfaringer om det at være menneske. Når vi giver råd, stimulerer det vores egen selvfølelse — samtidig med, at det hjælper den, der modtager rådet.

Hvordan fungerer det?

Det er gratis at tilmelde sig et forløb. Er der ledige pladser, får du en invitation til en gratis introaften sammen med gruppens andre medlemmer. Til intromødet møder vi hinanden og gennemgår hvad forløbet indeholder. Er der ikke plads i gruppen, kommer du på venteliste og vil blive kontaktet ved næste holdstart.

Efter introaftenen modtager du en mail og skal bekræfte, om du vil deltage i forløbet og hvordan du ønsker at betale (se nedenfor). Efter betaling modtager du en mail med informationer om gruppens mødested og tidspunkt.

Det er gratis at tilmelde sig en introaften.

Betaling og rater

I Avilius ved vi, at det kan være svært som ung at have råd til at pleje psyken og sjælen lige så meget som kroppen. Derfor har vi gjort det så billigt som muligt. Vi tilbyder tre forskellige betalingsmuligheder:

Basic 8 × 249,-
Beløbet betales efter hver session.

Plus 2 × 896,- (spar 10%)
Beløbet betales inden forløbets start og igen i midten af forløbet. Du får desuden en billet til en valgfri temaaften med i prisen.

Prime 1 × 1600,- (spar 20%) 🔥
Beløbet betales inden forløbets start. Du får desuden en billet til en valgfri temaaften med i prisen + en opfølgende individuel samtale efter forløbets afslutning.

Alle betalingsmuligheder er bindende for hele perioden, for at sikre kontinuitet i gruppeforløbet. Læs mere i handelsbetingelser.