Metode
Terapeuter
Teamet
Grupper Nyt!
Blog
Book en tid

Samtaleterapi — også kaldet psykoterapi — er et redskab til at udforske og blive klogere på sine udfordringer, men ikke mindst de muligheder og ressourcer, som kan afhjælpe dem.

Hos Avilius vil du indgå i et fortroligt og tillidsfuldt forløb med en af vores terapeuter, hvor det foregår på dine præmisser.

1. Du mødes med din terapeut, hvor I finder ud af, hvad terapien skal dreje sig om.

2. I laver en aftale om terapiens formål og hyppighed.

3. Du arbejder sammen med din terapeut hen mod målet.

4. I afslutter forløbet og aftaler hvordan du kan vende tilbage, hvis behovet opstår.

Der kan være mange gode grunde til at opsøge samtaleterapi. Det kan dreje sig om alt fra personlig udvikling, eksistentielle spørgsmål, pres på studiet, skoleproblemer, relationer og meget mere. Det at få sine udfordringer anerkendt og blive lyttet til, er i sig selv helende.

Temaer

Mental trivsel er en kompleks størrelse. Én måde at få overblik over emnet er, at inddele det i temaer. Her er dem vi beskæftiger os med i Avilius.

Relationer

Vi lever det meste af vores liv i samspil med andre mennesker. Sociale vanskeligheder kan derfor føre til reduceret livskvalitet. Det kunne fx være, at man oplever ubehag ved at være i større selskaber. Det kan dreje sig om ensomhed eller besvær med at læse og tolke sociale koder. Det kan også være, at man har svært ved at åbne sig op over for andre og danne relationer. I et forløb hos Avilius kan du blive klogere på, hvad der ligger til grund for dine udfordringer.

En forudsætning for at trives i selskab med andre mennesker, er ofte at vi trives i vores eget. Oplever du tit, at det er svært at være alene?

Ensom eller alene? Op mod 18% af danske børn og unge er ensomme, siger Vidensrådet for Forebyggelse.

Det at starte på en ungdomsuddannelse eller et universitet kan være en stor omvæltning, hvor vi skal finde vores rolle i et nyt fællesskab. Det er ikke altid let at gennemskue, hvad der forventes af os. Derfor går vi ofte langt for at passe ind i gruppen, fordi det er stærkt ubehageligt at føle sig uden for. I den proces risikerer vi at overskride vores egne grænser. Hos Avilius kan du sammen med din terapeut udforske, hvordan du bedre kan føle dig tilpas i socialt samvær.

Identitet

I terapiens univers snakker man om, at vi er blinde på os selv. Vi er ofte gode til at se andres reaktions- og adfærdsmønstre, men langt dårligere til at gennemskue vores egne. Vi har en tendens til at sortere den information fra, som ikke er i overensstemmelse med vores selvbillede.

I et forløb med din terapeut, vil du blive klogere på, hvordan tanker, følelser og adfærd hænger sammen. Du vil lære dine automatiske reaktionsmønstre bedre at kende. Vi lever en langt større del af vores liv på autopilot, end vi går rundt og tror.

Hos Avilius kan du blive klogere på, hvordan du kan sætte dine personlige styrker i spil og udnytte de ressourcer, der er i dit miljø.

Magrittes "La reproduction interdite" stiller spørgsmål ved vores selvbillede og -opfattelse.

Den kognitive diamant beskriver forholdet mellem vores følelser, tanker, krop og adfærd.

Eksistens

Vi kan bruge terapi til at forholde os til grundelementerne i det menneskelige liv, som fx kærligheden, angsten og døden. Det at forholde sig til sin dødelighed kan være en god måde at sætte livet i perspektiv og finde ind til det, som er betydningsfuldt.

Vi bliver alle ramt af livskriser. Det kan være en retningsløshed, hvor livet føles som en en rundkørsel uden nogen afkørsler. Det kan være en ulykkelig forelskelse. I disse tilfælde, kan vi ofte lindre smerten eller genfinde retningen ved at snakke med en som lytter og spejler vores tanker og følelser. En god samtalepartner kan blive til et lys i mørket.

Vores lille lyseblå prik Rumfartøjet Voyager tog i 1990 dette billede af Jorden, 6.000.000.000 kilometer væk hjemmefra.

Ungdomslivet er fyldt med tvivlsspørgsmål, der handler om identitet, kærlighed, venskab, retning i livet, uddannelsesvalg og meget mere. I en tempofyldt hverdag, kan det være svært at finde tid til sig selv og sine tanker. Avilius giver dig et pusterum, hvor der er tid og plads til refleksion og fordybelse. Vi taler om de ting, der er vigtige for dig.