Terapi
Terapeuter
Teamet
Blog
Book en tid

Intro

Samtaleterapi – også kaldet psykoterapi – er et redskab til at udforske og blive klogere på sine udfordringer, men ikke mindst de muligheder og ressourcer, som kan afhjælpe dem. Hos Avilius vil du indgå i et fortroligt og tillidsfuldt forløb med en af vores terapeuter, hvor det foregår på dine  præmisser.

Hvorfor gå i terapi?

Der kan være mange gode grunde til at opsøge samtaleterapi. Det kan dreje sig om alt fra personlig udvikling, psykiske lidelser, eksistentielle spørgsmål, stress, skoleproblemer, relationelle problematikker og meget mere. Det at få sine udfordringer anerkendt og blive lyttet til, er i sig selv  helende.

Forløb

Hos Avilius sammensætter du og din terapeut et forløb, som passer til dine behov. Et typisk forløb kunne se sådan her ud:

· Vi finder sammen ud af, hvad terapien skal dreje sig om
· Vi laver en aftale om terapiens formål og hyppighed
· Du arbejder sammen med din terapeut om terapiens formål
· I afslutter forløbet og aftaler hvordan du kan vende tilbage, hvis behovet opstår

Temaer

Vi arbejder med fire forskellige temaer. Selvom den menneskelige psyke er svært kompliceret, kan det hjælpe på forståelsen at simplificere problemstillingerne.

Personlig udvikling

Samtaleterapi kan hjælpe dig til at bygge karakterstyrke

I terapiens univers, snakker man om, at vi er blinde på os selv. Vi er ofte gode til at se andres reaktions- og adfærdsmønstre, men langt dårligere til at gennemskue vores egne. Det kan blandt andet skyldes, at vores svagheder kan true vores selvbillede.

I samtaleterapi med din terapeut, vil du blive klogere på, hvordan tanker, følelser og adfærd hænger sammen. Du vil lære dine automatiske reaktionsmønstre bedre at kende. Vi lever en langt større del af vores liv på autopilot, end hvad vi forestiller os.

I et forløb hos Avilius kan du blive klogere på, hvordan du kan sætte dine personlige styrker i spil og udnytte de ressourcer, der er i dit miljø.

Psykiske lidelser

En stor del af den praktiserede psykoterapi er fokuseret på behandlingen af psykiske lidelser. Det kunne være social angst, ADHD, autisme, depression og meget mere. Nogle vil gennem terapien blive symptomfrie, andre vil udvikle metoder til at leve med sin lidelse.

Forskning har vist, at tidlig opsporing og forebyggende behandling af psykiske lidelser har stor betydning for ens fremtidige udvikling. Avilius ser det som sin vigtigste opgave at give unge mennesker adgang til tidlig og hurtig hjælp, så problemerne kan afhjælpes inden de vokser sig for store.

Vi opfordrer til, at hvis du for eksempel begynder at opleve søvnproblemer, tristhed, angst, stress, ensomhed eller noget helt andet, at du tager kontakt til Avilius. Det er vigtigt, at vi tager tingene i opløbet, så det ikke udvikler sig til et hul, der er for svært at komme op ad.

Relationelle udfordringer

Vi lever det meste af vores liv i samspil med andre mennesker. Sociale vanskeligheder kan derfor være en alvorlig pine. Det kunne for eksempel være, at man har svært ved at læse situationer og andre mennesker. At man oplever angst i store selskaber. Eller at man har svært ved at knytte sig til andre. I et forløb hos Avilius kan du udvikle værktøjer til at føle dig bedre tilpas i socialt samvær.

Det at starte på en ungdomsuddannelse eller et universitet kan være en stor omvæltning, hvor vi skal finde vores rolle i et nyt fællesskab. Det er ikke altid let at gennemskue, hvad der forventes af én. Vi gør meget for at passe ind, fordi det er vildt ubehageligt at føle sig uden for, hvorfor vi af og til overskrider vores egne grænser.

En forudsætning for at trives i selskab med andre mennesker, er ofte at vi trives med os selv. Finder du det svært at være alene?

Eksistentielle spørgsmål

Vi kan bruge terapi til at forholde os til grundelementerne i det menneskelige liv, som fx kærligheden, angsten og døden. Fx det at forholde sig til sin dødelighed, kan hjælpe nogen til at finde en mening med livet; at opdage, hvad der er vigtigt.

Vi kan alle blive ramt af en livskrise. Det kan være en retningsløshed, hvor det føles som at sidde fast i en rundkørsel uden nogen udveje. Det kan være en dyb sorg over et tab af en nærtstående. I sådanne tilfælde, kan vi ofte lindre smerten eller genfinde retningen ved at snakke med en som lytter og spejler vores tanker og følelser.

Ungdomslivet er fyldt med tvivlsspørgsmål, der handler om identitet, kærlighed, retning i livet, uddannelsesvalg og meget mere. I en tempofyldt hverdag, kan det være svært at finde tid til sig selv og sine tanker. Avilius vil give dig et pusterum, hvor der er tid og plads til at tage de vigtige emner op.