Terapi
Terapeuter
Teamet
Blog
Book en tid

Intro

Samtaleterapi er et redskab til at udforske og blive klogere på sine udfordringer, men ikke mindst de muligheder og ressourcer, som kan afhjælpe dem. Hos Avilius vil du indgå i et fortroligt og tillidsfuldt forløb med en af vores terapeuter, hvor det foregår på dine  præmisser.

Hvorfor gå i terapi?

Der kan være mange gode grunde til at opsøge samtaleterapi. Det kan dreje sig om alt fra personlig udvikling, eksistentielle spørgsmål, stress, skoleproblemer, relationelle problematikker og meget mere. Det at få sine udfordringer anerkendt og blive lyttet til, er i sig selv helende.

Terapeuterne i Avilius er unge mennesker, der er i gang med at uddanne sig til psykologer. Vi er ikke eksperter eller professionelle terapeuter og arbejder derfor ikke med behandling af psykiske lidelser. Vi er nysgerrige, åbensindede og passionerede i vores arbejde med forebyggelse af mistrivsel.

Forløb

Hos Avilius sammensætter du og din terapeut et forløb, som passer til dine behov. Et typisk forløb kunne se sådan her ud:

· Vi finder sammen ud af, hvad terapien skal dreje sig om
· Vi laver en aftale om terapiens formål og hyppighed
· Du arbejder sammen med din terapeut om terapiens formål
· I afslutter forløbet og aftaler hvordan du kan vende tilbage, hvis behovet opstår

Temaer

Vi arbejder med tre forskellige temaer. Selvom den menneskelige psyke er svært kompliceret, kan det hjælpe på forståelsen at simplificere problemstillingerne.

Personlig udvikling

Samtaleterapi kan hjælpe dig til at bygge karakterstyrke

I terapiens univers, snakker man om, at vi er blinde på os selv. Vi er ofte gode til at se andres reaktions- og adfærdsmønstre, men langt dårligere til at gennemskue vores egne. Vi har en tendens til at sortere information fra, som piller ved den idé vi har om os selv.

I et forløb med din terapeut, vil du blive klogere på, hvordan tanker, følelser og adfærd hænger sammen. Du vil lære dine automatiske reaktionsmønstre bedre at kende. Vi lever en langt større del af vores liv på autopilot, end hvad vi forestiller os.

I et forløb hos Avilius kan du blive klogere på, hvordan du kan sætte dine personlige styrker i spil og udnytte de ressourcer, der er i dit miljø.

Relationelle udfordringer

Betydningsfulde forandringer sker i betydningsfulde relationer

Vi lever det meste af vores liv i samspil med andre mennesker. Sociale vanskeligheder kan derfor være en alvorlig pine. Det kunne fx være, at man har svært ved at læse situationer og andres signaler. At man oplever angst i store selskaber. Eller at man har svært ved at knytte sig til andre. I et forløb hos Avilius kan du udvikle værktøjer til at føle dig bedre tilpas i socialt samvær.

Det at starte på en ungdomsuddannelse eller et universitet kan være en stor omvæltning, hvor vi skal finde vores rolle i et nyt fællesskab. Det er ikke altid let at gennemskue, hvad der forventes af én. Vi gør meget for at passe ind, fordi det er stærkt ubehageligt at føle sig uden for, hvorfor vi af og til overskrider vores egne grænser.

En forudsætning for at trives i selskab med andre mennesker, er ofte at vi trives med os selv. Finder du det svært at være alene?

Eksistentielle spørgsmål

I samtaleterapi kan vi udforske nogle af livets store spørgsmål og grundvilkår

Vi kan bruge terapi til at forholde os til grundelementerne i det menneskelige liv, som for eksempel kærligheden, angsten og døden. Til sidstnævnte kan det at forholde sig til sin dødelighed, hjælpe nogen til at finde en mening med livet; at opdage, hvad der er vigtigt.

Vi kan alle blive ramt af en livskrise. Det kan være en retningsløshed, hvor det føles som at sidde fast i en rundkørsel uden nogen afkørsler. I sådanne tilfælde, kan vi ofte lindre smerten eller genfinde retningen ved at snakke med en som lytter og spejler vores tanker og følelser.

Ungdomslivet er fyldt med tvivlsspørgsmål, der handler om identitet, kærlighed, venskab, retning i livet, uddannelsesvalg og meget mere. I en tempofyldt hverdag, kan det være svært at finde tid til sig selv og sine tanker. Avilius vil give dig et pusterum, hvor der er tid og plads til at tage de vigtige emner op.