Udgivet d. 21/08/19 af Avilius-teamet

Handelsbetingelser

Tavshedspligt og underretningspligt

Avilius har tavshedspligt vedrørende alle personlige forhold erfaret i forbindelse med et terapiforløb. Således vil eksistensen af klient/terapeutforholdet, diskussioner mellem terapeut og klient samt alle informationer og dokumenter vedrørende klienten være fortrolige.

Det er kun underretningspligten, der kan ophæve tavshedspligten. Underretningspligten er en personlig pligt, der gælder både for fagpersoner og den almindelige borger, når man får kendskab til eller grund til at antage, at en klient under 18 år har brug for særlig støtte, eller giver udtryk for at blive udsat for vanrøgt, nedværdigende behandling eller livsforhold, der skader barnets sundhed eller udvikling. Hvis Avilius har grund til at være mere end almindeligt bekymret for din trivsel og udvikling, skal vi som udgangspunkt underrette din kommune om vores bekymring, kun såfremt klienten er under 18 år.

Etiske principper for nordiske psykologer

Vi arbejder under de etiske principper for psykologer i Norden, hvilket består af fire hovedprincipper:

1. Respekt for klientens rettigheder og værdighed
2. Kompetence
3. Ansvar
4. Integritet

Respekt for klientens rettigheder og værdighed
Samtalepartneren i Avilius viser respekt for ethvert menneskes rettigheder, værdighed og integritet og arbejder for at fremme udviklingen heraf. Samtalepartneren respekterer individets ret til privatliv, fortrolighed, selvbestemmelse og autonomi – i overensstemmelse med øvrige arbejdsmæssige forpligtelser og i henhold til gældende lovgivning.

Kompetence
Samtalepartneren i Avilius bestræber sig på at udvikle og opretholde højt fagligt kvalifikationsniveau i sit arbejde. Samtalepartneren tilstræber bevidsthed om sine faglige og menneskelige stærke og svage sider, således at samtalepartneren realistisk kan vurdere, med hvilken kompetence samtalepartneren kan påtage sig opgaver. Samtalepartneren påtager sig kun de opgaver, tilbyder kun de ydelser og bruger kun de metoder, der kan imødekommes i kraft af kvalifikationer i uddannelse, træning og erfaring.

Ansvar
Samtalepartneren er opmærksom på det professionelle og videnskabelige ansvar, samtalepartneren har for sine klienter og den organisation og det samfund, som samtalepartneren lever og arbejder i. Samtalepartneren undgår at forvolde skade og er ansvarlig for sine handlinger. Samtalepartneren sikrer sig, så vidt det er muligt, at deres ydelse ikke misbruges.

Integritet
Samtalepartneren tilstræber at fremme sin personlige faglige integritet inden for forskning, undervisning og anvendt psykologi. Dette indebærer, at samtalepartneren optræder ærligt, upartisk og respektfuldt over for relevante involverede parter. samtalepartneren forsøger at synliggøre og klargøre sin egen rolle i de forskellige sammenhænge, samtalepartneren arbejder i.

Aflysningspolitik

Når du starter i et individuelt forløb hos Avilius accepterer du et aflysningsgebyr på 299,- (første samtale er undtaget), hvis aflysningen finder sted 24 timer inden den planlagte aftale. Du skal altså aflyse din aftale mere end et døgn før aftalen finder sted.

I tilfælde af force majeure, som for eksempel ved ulykker el.lign. frafalder aflysningsgebyret.

Gruppeforløb
Alle gruppeforløb er underlagt en bindingsperiode på hele forløbets længde uanset valgt betalingsrate.


Random artikel

Angst og kunsten at mestre ordet "ærgerligt" ☔️

Læs mere 

Er Avilius det rigtige for dig?

Vi sidder klar ved telefonerne til at svare på alle spørgsmål. Vælg en ledig tid nedenfor, så ringer vi til dig.

×

Skriv til os

Nu er det din tur! Uanset om du er klar til at starte i et forløb, har spørgsmål eller bare gerne vil vide mere — send os en besked, så vender vi tilbage i løbet af et par dage.

“Den der ønsker at leve livet om, har overhovedet ikke levet” — Karen Blixen, 1932
“Kroppen er et gidsel, en jolle fortøjet i sit eget mørke” — First Flush, Vildgæret Ensomhed
“For there is always light, if only we’re brave enough to see it – if only we’re brave enough to be it” — Amanda Gorman, The Hill We Climb
“The only way out is through” — Iceage, Lockdown Blues
“Hvis du kunne gøre det hele igen, ville du gøre det hele igen” — Caspar Eric, Alt hvad du ejer
“Én dag af gangen med min ryg op af muren, hovedet helt i vejret og benene på jorden” — Artigeardit, Stå Op Gå Ned